POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A ROVIRA COMUNITAT DE BENS ens preocupem per la privadesa i la transparència.
A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
ROVIRA COMUNITAT DE BENS
E60210614
CASA MALLA – 08517 – SAGES – BARCELONA
938251100
calrovira@calrovira.cat

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROVIRA COMUNITAT DE BENS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROVIRA COMUNITAT DE BENS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podreu exercitar materialment els vostres drets de la següent forma: dirigint-vos a calrovira@calrovira.cat o Casa Malla s/n – 08517 Sagàs, Berguedà – Barcelona.
Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.
Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

1. Tractament de les dades del correu electrònic

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A ROVIRA COMUNITAT DE BENS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d’informació i enviar-vos comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
• Execució d’un contracte: Atendre’n la sol·licitud.
• Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
• Consentiment de l’interessat: contacte i enviament de comunicacions comercials sobre la base de l’interès demostrat.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a ROVIRA COMUNITAT DE BENS procedeixen de: El mateix interessat.

 

2. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A ROVIRA COMUNITAT DE BENS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’Atendre la vostra sol·licitud. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
• Execució d’un contracte: Atendre’n la sol·licitud.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a ROVIRA COMUNITAT DE BENS procedeixen de: El mateix interessat.

×

Hola!

Vols fer una comanda? Tens dubtes? Pots enviar un missatge fent clic al requadre inferior.
o envia un correu a: calrovira@calrovira.cat

×